Privacyverklaring

Privacyverklaring Grol orthopedische schoentechniek B.V.

Grol orthopedische schoentechniek B.V. houdt zich bezig met het vervaardigen van hulpmiddelen en dan wel uitsluitend op het gebied van schoentechniek. Wij vervaardigen orthopedische maatschoenen, semi-orthopedische schoenen, aanpassingen aan confectieschoenen en steunzolen.

Grol orthopedische schoentechniek B.V. doet dat in opdracht van de klant.

Grol orthopedische schoentechniek B.V is gevestigd aan de Nude 37 A1, 6702 DK te Wageningen.

Persoonlijke gegevens

Grol orthopedische schoentechniek B.V hecht veel waarde aan de bescherming van u privacy. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verzamelen van gegevens

Bij het aanmelden bij ons bedrijf registreren wij de volgende gegevens.
Naam, adres en geboortedatum en indien van toepassing ook uw BSN nummer.

Wij bewaren of gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven.

Doel en verwerking van gegevens

Omdat wij een zorgverlener (hulpmiddelenzorg) zijn hebben wij de gegevens nodig om declaraties die nodig zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet in te kunnen dienen bij desbetreffende Zorgverzekeraar. Verder hebben wij uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen bereiken om afspraken te maken aangaande de te leveren hulpmiddelen en de nota’s te voorzien van de juiste informatie zodat u deze kunt declareren bij uw verzekering (indien van toepassing).

Grol orthopedische schoentechniek gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures.

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de klant zelf actief achtergelaten heeft en dat we deze niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de klant ze heeft achtergelaten.

Derden

Voor de registratie en verwerking maken wij gebruik van Zorgadmin, dit is een onderdeel van Prosoftware. Deze software is nodig om declaraties via een portaal (Vecozo) in te dienen bij de Zorgverzekeraar. Dit portaal is verplicht gesteld door alle verzekeraars. Wilt u meer weten van de organisatie kunt u deze website bezoeken.
https://www.vecozo.nl/

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

Minderjarigen

Wij adviseren dat personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers zich aanmelden bij ons bedrijf.

Wijzigingen Privacyverklaring

Grol orthopedische schoentechniek B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring iedere keer te lezen als u gebruikt maakt van onze zorg zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u bij ons terecht. info@grol-orthopedie.nl

Telefonisch: 0317-412412